Kvinnor och företagande

Hej,

Idag tänkte jag prata om kvinnor och företagande, trots att vi är ett av världens mest jämställda länder är det betydligt fler män än kvinnor som startar och driver eget företag. Förra året var bara drygt 26 procent av företagarna i Sverige kvinnor, snittet för hela EU ligger på 33 procent, så Sverige befinner sig i den lägre halvan i statistiken. Lägsta andelen har Turkiet med 16 procent, av EU:s medlemsländer hamnar Malta längst ner med 25 procent, även Irland ligger långt ner. Högst andel kvinnliga företagare har Lettland med ca 44 procent, Portugal är ett annat land som också ligger högt upp på listan.

Av Sveriges ca 490 000 företagare är bara omkring var fjärde kvinna. Man kan även se en tydlig skillnad i vad för typ av företag som de respektive könen brukar driva, det är mer troligt att en man skulle skrapa husfasad eller sälja aktier, medan merparten av dessa kvinnor som startar företag gör det inom hårvårdsbranschen, som konsulter eller att de driver en restaurangverksamhet. Frisör- och skönhetssalonger samt inrättningar för kroppsvård har hela 54 procent kvinnliga företagsledarna. Män å sin sida är främst verksamma som företagare inom byggande av bostadshus och andra byggnader. Män arbetar ofta som företagare i ett aktiebolag medan kvinnor oftare driver företag som enskild firma.

Totalt sett finns det flest antal företagare inom restaurangbranschen, det är en näringsgren som är vanlig bland både män och kvinnor, så det sysselsätter många. Av alla förvärvsarbetande kvinnor inom restaurangbranschen är däremot bara en av tio företagare. Nästan 70 procent av kvinnorna har ingen anställd i sitt företag, företagen är oftare små företag i jämförelse med de företag som männen driver. Bland männen är det 56 procent av företagarna som har anställda.

Kvinnor har i stor utsträckning även en anställning vid sidan av sitt företagande, troligtvis för att det är säkrare ekonomiskt. Var fjärde kvinna har en anställning vid sidan av sin huvudsysselsättning som företagare. För män är motsvarande siffra knappt en femtedel som har en anställning som bisyssla. Bland alla förvärvsarbetande kvinnor är det endast 5 procent som arbetar som företagare, medan motsvarande andel bland män är 11 procent.

Dessutom är enbart 1 av 6 bland de högsta befattningshavarna kvinnor. Dags för kvotering?

En annan intressant sak att notera är att företagare har generellt sett lägre utbildningsnivå än anställda på arbetsmarknaden. Ni kan läsa mer om detta på exempelvis SCB och Tillväxtverket.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *