Om Handelsbolag (HB)

Hej alla läsare,

Vi fortsätter lite på det här med företag och företagsformer och tänkte att vi ska prata om företagsformer:

  • HANDELSBOLAG

Vad är ett handelsbolag för något?

Ett handelsbolag drivs vanligtvis av minst två delägare (det behöver inte vara två, det kan vara fler så klart). Dessa personer kallas bolagsmän och kan vara både fysiska och juridiska personer. Allt vinst som företaget gör fördelas lika om inte något avtal existerar. Det är tillåtet att skriva ett avtal om annorlunda vinstfördelning. Att starta ett sådant här bolag, vare sig du ska sälja paellapannor eller el-installationstjänster kostar definitiv mycket mindre jämfört med ett aktiebolag. Det här ger en mycket bra fördelaktighet gentemot ett AB bolag.  Ägandet av bolag regleras som i ett avtal och beroende på vilken roll bolagsmännen har, så blir rollen tilldelade i bolaget med. Har alla bolagsmän likvärdiga kunskaper och erfarenheter är det viktigt att tydliggöra rollen hos varje person.

Det som blir mindre fördelaktig i ett sådant här bolagsform är att ägarna blir helt ekonomiskt ansvariga för alla företagets skyldigheter. Det finns även ett uttryckt inom denna bolagsform som är viktigt att känna till: ”solidariskt ansvariga”. Det betyder att ägarna är personlig bundna till företagets skulder, vilket kan vara mindre fördelaktig. När det kommer till beskattning så sker det på bolagsmännens personliga skattedeklaration, så klart beskattas varje individ separat utifrån sin vinst. Det som också är viktigt att känna till är att företagets namn inte är skyddad i hela Sverige utan endast i det länet där företaget är verksamt. Det betyder att om du öppnar ett handelsbolag i Göteborg och vill även jobba i Stockholm och du vill skydda dit företagsnamn där, måste du registrera det även i Stockholm.

Jag hoppas att ni nu har fått en bra bild av handelsbolaget som företagsform och att det ger lite mer klarhet i vad dessa innebär.

Ha en bra fortsatt vecka!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *