Spaning om elförsörjning och utvecklingen av elpriset

På denna bloggen skriver vi om olika marknadsaktuella händelser. Just nu när det börjar bli allt mörkare ute och vintern kryper allt närmare så funderar jag på vad som kommer att hända med elpriset och att det är viktigt med ett bra energibolag som leverantör. Som bekant så hade vi en rekordvarm sommar med höga temperaturer under en lång period och extremt lite nederbörd. Detta innebär att vi kom till hösten med låga vattennivåer i våra vattenbestånd.

För ett land som Sverige där största delen av vår elförsörjning kommer från vattenkraft så innebär det att produktionen blir lite för låg jämfört med efterfrågan. I enlighet med vanlig marknadsekonomi och tanken med utbud kontra efterfrågan så gör detta att elpriserna sticker iväg. Ska vi kunna väga upp detta i framtiden så tror jag att vi måste bygga ut solkraften rätt extremt. Vindkraften kan vi ju absolut inte förlita oss på då denna inte heller kunde generera så mycket under sommaren när det inte blåste tillräckligt mycket.

Sommaren är ju även en tid då kärnkraftverk generellt står stilla för underhåll m.m. så inte heller här kan vi ta igen det vi tappat på andra håll. Det som återstår är då tyvärr att i första hand importera elkraft från Tyskland i form av kolkraft vilket både blir väldigt dyrt samt inte är speciellt bra för miljön. Att vi nu dessutom planerar att stänga ner flera kärnkraftverk utan några direkta planer på att bygga nya gör ju att det ser lite mörkt ut för elförsörjningen och utvecklingen av elpriset den närmaste tiden. Vi förbrukar ju dessutom mer och mer el och blir mer och mer beroende av el för det mesta vi gör. T.ex. så byggs ju allt fler och fler elbilar som kommer göra så att efterfrågan på el ökar ännu mer.

Det man kan fundera över privat är vad som egentligen är det bästa alternativet gällande elavtal. De flesta elleverantörer har ju i huvudsak tre olika varianter av elavtal. Rörligt pris, fast pris eller ett elavtal där man kombinerar dessa två typer på olika sätt. En variant som mitt elbolag Göta Energi kör är elavtalet Vintertrygg där man har rörligt elpris under sommarhalvåret och bundet elpris under vinterhalvåret. Det man skulle kunna göra, om man som jag tror här i min spaning på generellt stigande elpriser framöver, är att binda sig för ett fast elpris över så lång period som möjligt. Hos Göta Energi kan man t.ex. binda upp sig på ett pris över 30 månader. På Lumo Energis webbplats kan man läsa mer om aktuella elpriser.

Detta tål att funderas över och just nu lutar jag nog åt att binda upp mig på 30 månader om jag får en bra deal!